top
logo

Меню сайту


Home Доступ до публічної інформації документи Про правила благоустрою міста Новодністровськ
Про правила благоустрою міста Новодністровськ

 

Копія

 

У К Р А Ї Н А

НОВОДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 червня 2011 року №113

м. Новодністровськ

Про правила благоустрою

міста Новодністровськ

 

Відповідно до п.44 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», «Про рекламу», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури», у зв’язку з необхідністю приведення діючих Правил благоустрою м.Новодністровськ у відповідність до вимог чинного законодавства, враховуючи висновок робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, утвореної розпорядженням міського голови від 09.03.2011 року №73 щодо відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Правила благоустрою м. Новодністровськ із змінами та доповненнями (додаються).

2. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності і громадян міста забезпечувати виконання Правил благоустрою.

3. Встановити, що за порушення Правил благоустрою міста Новодністровськ, юридичні та фізичні особи притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до ст.218 та п.1 ст.255 КУпАП.

4. Начальнику загального відділу (Дзик М.Г.) довести дане рішення до контролюючих органів та виконавців.

5. КП «ТРК «На своїй хвилі» оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 27.03.2008р. №60 “Про Правила благоустрою м.Новодністровськ”.

7. Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства (Лутчак В.М.).

 

Міський голова                   (підпис є)            Р.Панчишин

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

м. НОВОДНІСТРОВСЬК

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила благоустрою міста Новодністровськ (надалі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

1.1. Визначення термінів.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні :

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, істотко-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських  та інших об’єктів у межах міста;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації-межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка –обладнані місця для відстою транспортних засобів, які знаходяться поза межами червоних ліній та обладнані у відповідності до вимог чинного законодавства;

зупинка – припинення руху транспортного засобу на час по 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог Правил дорожнього руху;

стоянка – припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов’язаних з необхідністю виконання вимог Правил дорожнього руху, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору, та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів:

1) альтанки, павільйони, навіси;

2) паркові арки (аркади) і колони (колонади);

3) вуличні вази, вазони і амфори;

4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

5) монументальна, декоративна та ігрова скульптура;

6) вуличні меблі (лавки, лави, столи);

7) садово-паркове освітлення, ліхтарі;

8) сходи, балюстради;

9) паркові містки;

10)обладнання дитячих ігрових майданчиків;

11)павільйони зупинок громадського транспорту;

12) огорожі, ворота, грати;

13) меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо);

14) рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски;

15) інші об’єкти визначені законодавством.

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.2. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.3. Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, іншими законами України та нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4. Правила прийняті Новодністровською міською радою в межах наданих їй повноважень є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Новодністровськ органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, посадовими особами, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства що перебувають на території міста Новодністровськ, за порушення яких наступає відповідальність згідно ст. 42 та ст.19 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”; Кодексу України „Про адміністративні правопорушення”.

1.5. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих правил, прийнятті їх установленим порядком, а також приймати участь в їх виконанні та контролі за їх виконанням.

Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями тощо у сфері благоустрою м. Новодністровськ полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території у м. Новодністровськ.

1.6. Для громадського обговорення проект цих Правил публікується у засобах масової інформації.

ІІ. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2. Комплексний благоустрій.

2.1. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території міста (мікрорайон, сквер, провулок, тощо) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителям та гостям міста Новодністровськ.

2.2. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, генерального плану розвитку міста, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови, мікрорайонів, планів червоних ліній з урахуванням природнокліматичних умов і містобудівних особливостей міста, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту відповідно до плану зонування території

2.3. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

2.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотримання державних стандартів, норм і правил, схем інженерного обладнання м. Новодністровськ та затверджується замовником в установленому порядку.

План благоустрою та озеленення земельної ділянки у м. Новодністровськ виконується на  кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми та тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

2.5. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

Роботи щодо комплексного благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт.

2.6. До об’єктів благоустрою міста належать:

1) території загального користування;

а) лісопарк, спортивні майданчики, дитячі майданчики, рекреаційні зони, сквери);

б) дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

в) пляж;

г) кладовище;

д) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) прилеглі території до будівель та споруд;

4) закріплені зони інженерних мереж;

5) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території відповідно до рішення міської ради.

2.7. Елементами благоустрою є :

1) покриття доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження вздовж доріг, в скверах, на алеях, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;

7)обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;

8) малі архітектурні форми і тимчасові споруди;

9) громадські та пересувні вбиральні;

10) інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.8. Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови.

2.8.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах міста, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.8.2. Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється  з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, плану зонування території м Новодністровськ, цих правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

2.8.3. Забороняється самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

2.9. Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок.

2.9.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на правах власності, оренди чи правах користування відповідно до закону.

2.9.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10м від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

2.9.3. Відповідні посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

У разі виконання самовільних робіт та не забезпечення відповідного благоустрою відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

2.10. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

2.11. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

2.12. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади, забезпечувати належне утримання територій загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2.13. Прибирання території міста

2.13.1. Прибиральні роботи проводяться у відповідності до цих правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.

2.13.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначає КП ”Новодністровський житловик” спільно з відділом земельних відносин міськвиконкому з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених та затверджених схем прибирання.

Керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, включаючи МАФ і тимчасові споруди, зобов’язані забезпечити прибирання прилеглих до своїх закладів територій, до осі проїжджої частини вулиці.

2.13.3. Прибирання міських територій та прибудинкових територій проводиться один раз на день вручну та з допомогою прибиральної техніки: з 8-00 год. до 17-00 год..

2.13.5. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться   КП ”Новодністровський житловик ”, у якого вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал. З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

2.13.6. Після кронування або зняття дерев, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі двох діб.

Після порубки дерев пні повинні бути видалені на протязі трьох діб.

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від струмонесучих провідників, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

2.13.7. Вивезення сколу асфальту при проведенні вулично-ремонтних робіт проводиться виконувачем робіт: на головних магістралях міста – негайно (під час роботи), а на інших вулицях та прибудинкових територія – на протязі доби.

2.13.8. Під час літнього прибирання, підмітання, миття та поливання території за допомогою спецмашини в ранні ранкові або пізні вечірні години.

Миття тротуарів має бути закінчене до виконання цієї операції на проїзній частині, для чого час прибирання повинен бути узгоджений із графіком роботи поливально-мийних машин.

2.14. Особливості прибирання міських територій у зимовий період

2.14.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (п.3.5.12 “Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005р. №76).

2.14.2. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів, а вивезення його з головних магістралей повинно бути завершене не пізніше двох діб після закінчення снігопаду. Вивозити сніг необхідно на місця визначені розпорядженням Новодністровської міської ради, погодженому з санітарними та екологічними службами в установленому порядку.

2.14.3. Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та льодові бурульки скинуті з дахів, необхідно окучувати і протягом доби вивозити.

ІІІ. УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

3.1.Утримання зелених насаджень регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України” від 10.04.2006р. №105.

3.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

3.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

3.4. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно “Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 за погодженням (балансоутримувача) КП ”Новодністровський житловик”, підприємствами та організаціями міста з Державним управлінням ОНПС в Чернівецькій області на підставі рішення виконкому Новодністровської міської ради, відповідних ордерів, а на території державного лісового фонду – на підставі лісорубних квитків, оформлених в установленому порядку.

3.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах м. Новодністровськ є :

- на об’єктах благоустрою комунальної власності – КП ”Новодністровський житловик”;

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

-у приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

3.6. Балансоутримувачі – користувачі, власники зелених насаджень зобов’язані :

- проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1м) від провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики доріг та будинків;

- проводити стрижку газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15см, залишаючи висоту покрову 5-8см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

- полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9-00 год., або у вечірній час після 18, 19 години;

- негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян або нанесення збитку юридичним особам з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення у триденний термін;

- утримувати малі архітектурні форми та тимчасові споруди, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх;

- систематично видаляти самосійні, уражені омелою дерева. Самосійні дерева з кореневою шийкою до 5 см видаляються без відшкодування відновної вартості;

- встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу;

- при розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень, їх власник зобов’язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6м2 навкруги цього засобу( або у відповідності до проекту );

- реалізовувати заходи з попередження виникнення осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними.

3.7. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об’єктів можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення:

3.7.1.Власники будівель і споруд, розміщених на території лісопаркової зони, скверів загального користування та буферних парків, торгуючі організації та орендарі зобов’язані:

- своєчасно виконувати всі вимоги КП ”Новодністровський житловик” по утриманню зелених насаджень;

- щоденно прибирати територію навколо будівель та споруд і відновлювати зелені насадження в разі їх пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення.

3.7.2.Власники будівель і споруд, розміщених на території або безпосередньо межуючи з лісовими насадженнями, торгуючі організації та орендарі зобов’язані:

- своєчасно виконувати всі вимоги Ломачинецького лісництва Сокирянського Держлісгоспу;

- утримувати в належному санітарному та протипожежному стані прилеглу в радіусі 100м територію по периметру землекористування;

- встановлювати контейнери для сміття в достатній кількості на межі з лісовим масивом та забезпечувати своєчасне вивезення сміття;

-в разі необхідності створювати протипожежний розрив і мінералізовану смугу між об’єктом забудови і лісовим масивом, розміри яких узгоджувати з Ломачинецьким лісництвом та підтримувати їх в належному стані, а також влаштовувати пожежний гідрант або пожежний резервуар для води єдністю не менше 100м3.

3.8. Кожна мала архітектурна форма і тимчасова споруда розміщена на зеленій зоні повинна мати затверджений проект благоустрою вказаної зони.

3.9. На території об’єктів благоустрою міста забороняється :

- рух та паркування автомобілів, (крім спеціального технологічного транспорту);

- складувати будь-які матеріали;

- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях,

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя у лотки водовідведення;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева;

- викопувати дерева та чагарники;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах тощо;

- виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

- посипати хімічними препаратами, не дозволеними для використання, тротуарів, доріжок, прогулянкових доріг та інші покриття;

-самовільно, без дозволу балансоутримувача, висаджувати дерева, кущі та влаштовувати газони;

- самовільно розміщувати засоби зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети у не відведених спеціально місцях;

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати та знищувати дерева, кущі, квітники, газони;

- влаштовувати ігри на газонах;

- добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження;

- закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- рвати квіти, ламати гілки дерев та кущів, витоптувати газони;

- викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

Під час проведення будь-яких роботі на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник :

- огороджує дерева на території будівництва;

-у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування прибудинкових територій тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

- копає канави глибше 1м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані не менше 2м від дерева та 1,5м від чагарнику;

- прокладає повітряну лінію електропередач на віддалі не менше 5м від дерева;

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень;

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5м від дерева і 1,5м від чагарнику.

3.9.1. Контроль за дотриманням цих вимог здійснює КП „Новодністровський житловик”.

IV. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

4.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій,  незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

4.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

4.1.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними рішенням сесії міської ради об’єкти благоустрою.

4.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.1.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.1.5. Проводити згідно з планами, затвердженими виконавчими органами м.Новодністровськ інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.1.6. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

4.1.7. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання робіт у відділі архітектури та будівництва міської ради м. Новодністровськ.

4.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, ремонт балконів, покрівлі, встановлювати вентиляційні повітроводи, кондиціонери – тільки на підставі дозвільної документації, оформленої в установленому порядку.

4.1.9. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд.

4.1.10. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, накриття приямків, піддашки, тощо).

4.1.11. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

V. УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ

5.1. Балансоутримувачі, незалежно від форм власності зобов’язані:

5.1.1. Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.

5.1.2. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території міста Новодністровськ.

5.1.3. Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу стані.

5.1.4. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів фасадів та будинків і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.1.5. Обстеження балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводити з обов’язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.

5.1.6. Негайно огороджувати небезпечну територію та забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери.

5.1.7. Ремонт фасадів будівель, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводити згідно з паспортами на фасади, які видає міська рада та ордерами на виконання робіт по благоустрою м Новодністровськ.

5.1.8. Перепланування квартир та приміщень жилих будівель проводити тільки після одержання відповідних дозволів міської ради.

5.1.9. Слідкувати щоб жилі будинки мали номерні знаки і покажчики назв мікрорайонів встановлених зразків.

5.1.10. Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, під’їздів, сходових клітин будівель.

5.1.11. Здійснювати заходи щодо утримання в безпечному стані будинків та споруд, які недобудовані (довгобуди) .

5.2. Посадові особи будівельних організацій зобов’язані:

5.2.1. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари  для чого обладнати виїзди з будмайданчиків твердим покриттям. Організовувати механічну або ручну очистку і мийку транспортних засобів при виїзді. При винесені з території об’єкта бруду, ґрунту терміново його прибирати.

5.2.2. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.

5.2.3. Не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами.

5.2.4.Вивозити будівельне сміття з будівельних майданчиків не менше одного разу на тиждень.

VI. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ

6.1. Порядок утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення балансоутримувачами визначено Державними будівельними нормами України (ДБН Б.2.5-28-2006) “Природне і штучне освітлення”, Галузевими комунальними нормами України “Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення” (ГКН 02.08,-0082002), наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”.

6.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення :

6.2.1. Рівень освітлення доріг, площ здійснюється згідно нормативних документів (ДБН Б.2.-28-2006).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих доріг і площ.

6.2.2. Норма освітлення, розташованих на проїзних частинах вулиць повинна відповідати нормі освітлення вулиць.

6.2.3. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3м.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

6.2.4. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4м біля основного входу в будинок.

6.2.5. На територіях скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

Кількість світлоточок визначається згідно технічних умов та норм.

6.3. Включення та відключення зовнішнього освітлення доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно графіка затвердженого Новодністровською міською радою.

6.4. Відсоток непрацюючих світлоточок на території міста не повинен перевищувати –15%.

6.5. Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані.

6.6. Вивіз пошкоджених опор (ліхтарів)  та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування мешканців, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення  робіт.

6.7. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор та кронштейнів кріплення світильників, перевірки розташування та розфазування світильників.

6.8. Для забезпечення безаварійної роботи освітлювального обладнання щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться протягом не більше п’яти діб.

VII. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Питання збирання і вивезення відходів в м Новодністровськ регулюється Міською програмою поводження з твердими побутовими відходами, затвердженою міською радою.

7.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, контейнерів відповідної ємності для твердих побутових відходів та своєчасного вивезення вмісту контейнерів.

7.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з КП ”Новодністровський житловик”, яке проводить вивіз та утилізацію ТПВ.

7.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають в наслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами у спеціально влаштовані для цього місця, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

7.4. Контейнери для збирання сміття та вторинних матеріалів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається. Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків не менше 20м, але не більш 100м від входів до під’їздів.

Після вивозу сміття контейнери, спеціальні майданчики необхідно очищати від сміття постійно та промивати і дезінфікувати не менше одного разу на десять днів (крім зимового періоду).

7.5. Забороняється розміщення контейнерів на проїзних частинах вулиць та в арках будинків.

7.6. Великогабаритні відходи: старі меблі, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах, вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі установленим порядком.

7.7. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.

7.8. На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалі, скверах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни встановлюються на тротуарах через кожні 100м, біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об’єктів не менше як по дві.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються в належному санітарному і технічному стані.

7.9. Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбуються не менше двох разів на рік – навесні і восени. Урни фарбуються не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника та номер його телефону.

7.10. При утриманні домашніх тварин керуватись «Правилами утримання собак, котів і хижих тварин в межах міста». Вигул домашніх тварин здійснювати у відповідності з рішенням  виконкому міської ради від 26.06.02р., а дресирування собак повинно проводитись на спеціально виділених дресирувальних майданчиках.

Забороняється викидати трупи тварин у контейнери для відходів. Поховання загиблих (померлих) тварин виконується установленим порядком на спеціалізованому кладовищі.

VIII. УТРИМАННЯ ДОРІГ

8.1. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог “Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994р. №198, а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, що затверджуються Головним управлінням Державтоінспекції МВС.

8.2. Якість дорожнього покриття повинна відповідати вимогам Державних будівельних норм (ДБН В.2.3-4-200. Автомобільні дороги. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів).

8.3. Ущільнення ґрунту та відновлення дорожніх покрить після виконання аварійних робіт на інженерних мережах, які повинні виконуватись тільки при наявності ордеру, та у відповідності з вимогами Державних будівельних норм.

8.4. Режим (періодичність) літнього прибирання доріг установлюється, виходячи з норм гранично допустимої засміченості покриття; тротуарів в зонах торговельних об’єктів, зупинок громадського транспорту – 1 раз на добу.

8.5. Зимове утримання

8.5.1. Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи : снігоочищення, видалення снігу та сколу, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизкістю і проводиться в порядку, визначеному виконкомом міської ради.

8.5.2. Підприємства, установи, організації, орендарі та власники житлових будинків (незалежно від форм власності), повинні:

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (металеві та дерев’яні лопати, мітли, льодоруби);

- мати достатній запас посипного матеріалу (пісок, шлак);

- для запобігання накату прибирати сніг негайно і безперервно з початку снігопаду до його закінчення. Сніг дозволяється укладати у вали на всіх вулицях і площах (за винятком території автобусних зупинок). Забороняється переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

8.5.3. Якщо товщина шару сніго-льодового накату або льоду перевищує 20 мм, цикл робіт повторюють до повного очищення дорожнього покриття. По завершенню робіт сколотий лід підгортають або укладають у вал з тим, щоб потім навантажити до самоскидів і вивезти на снігозвалище.

8.5.4. Сніг з тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів прибирати механічним способом або вручну без застосування хімічних реагентів. Посипати піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами.

8.5.5. Вдень очищення тротуарів та внутрішньобудинкових проїздів починати після проходження певного часу від початку снігопаду.

8.5.6. Боротьбу з ожеледицею і слизькістю на тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах слід вести фрикційним способом, використовуючи пісок без домішок солі. На тротуарах замощених фігурними елементами забороняється сколювати лід.

В окремих випадках обледенілі або покриті сніго-льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати піскосоляною сумішшю з 3% вмістом солі.

8.6. Дорожні знаки, правила їх застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 2586, ДСТУ 3308 та вимогам “Правил дорожнього руху”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №103.

Дорожня горизонтальна та вертикальна розмітки, вимоги до  її форми та розмірів, способів нанесення та матеріалів, що використовуються визначаються ДСТУ 2587 “Розмітка дорожня”.

8.7. При виконанні на дорогах робіт, пов’язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні».

ІХ. ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

9.1. Забороняється в’їзд вантажного автотранспорту без дозволу міської ради (перепустки) на міжбудинкові території, паркування приватних транспортних засобів у не призначених для цього місцях.

9.2. Примусове переміщення транспортних засобів здійснюється в разі:

1) спричинення перешкод прибиранню територій, організації руху транспорту і пішоходів;

2) створення ними загрози життю чи здоров’ю громадян;

3) заважає вивезенню твердих побутових відходів;

4) знищення зеленої зони;

5) створення загрози безпеці дорожнього руху;

6) залишення їх водієм з порушенням правил зупинки чи стоянки.

9.4. Рішення про примусове переміщення транспортного засобу здійснюється за участю працівника УДАІ.

9.5. На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).

9.6. Організація платного паркування у м. Новодністровськ здійснюється у відповідності до плану зонування або детального плану території  м. Новодністровськ.

9.7. Паркувальні майданчики повинні бути обладнані відповідно до Порядку паркування транспортних засобів м.Новодністровськ.

Х. ДОТРИМАННЯ ТИШІ

в громадських місцях м. Новодністровськ

10.1. Вимоги містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно із санкціями ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Керівники підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

10.2. Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу, та в інших громадських місцях впродовж доби.

10.3. Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо, обмеження часу роботи музичних ансамблів до 23-00 години та дотримуватись таких рівнів шуму щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

В разі розміщення джерел шуму в житлових будинках заходи повинні закінчуватися до 22 годин.

10.4. У випадках проведення передбачених законом святкових і неробочих днів, днів міста, інших свят відповідно до рішення Новодністровської міської ради, проведення спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений правилами додержання тиші в м. Новодністровськ, повинно погоджуватись виконавчим органом Новодністровської міської ради установленим порядком.

10.5. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків, салютів на об’єктах благоустрою  м. Новодністровськ повинно виконуватись з укладанням договору з їх власником (балансоутримувачем) за погодженням виконавчого комітету Новодністровської міської ради, крім випадків використання піротехнічних виробів побутового призначення, які вільно продаються населенню і дозволу на використання не потребують, що визначено наказом МВС України від 23.12.2003р. №1649т “Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”.

10.6. Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, звуковідтворюючої апаратури, транспортних засобів забороняється. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 7-00 год. заборонено.

10.7. Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень, без погодження з мешканцями прилеглих будинків, житлових приміщень про початок робіт і час їх завершення заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт в прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21-00 до 9-00 год. наступної доби та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

10.8. Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність протягом доби заборонено. Прослуховувати радіо та музичні фонограми при відкритих дверях та спущених шибках автомобілів, як на стоянках так і при русі, заборонено. При цьому фонограма не повинна прослуховуватись на відстані більше 5м від автомобіля.

10.9. В’їзд на прибудинкову територію жилих будинків і паркування впродовж доби автотранспорту на непристосованих стоянках підприємств, установ з включеною автосигналізацією на відстані менше ніж 50м від житлових будинків, закладів охорони здоров’я - забороняється.

10.10. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, доставки хлібобулочних виробів, швидкої допомоги, що обслуговують жилі будинки та їх інженерне обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях в нічний час з 22-00 до 7-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

ХІ. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ І ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

11.1. Порядок розміщення малих архітектурних форм (МАФ) і тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності встановлюється у відповідності до схеми, яка затверджується рішенням виконавчого органу Новодністровської міської ради .

11.2. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місцях, визначених для проведення загальноміських заходів та ярмарок, проводиться згідно рішень виконавчого органу Новодністровської міської ради, в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об’єктів  благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.

11.3. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки (метрів):

-з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди) – 2м;

-з боку вітрини і службового входу – 2м;

-з боку входу для покупців – 2,5м.

У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

11.4. Біля тимчасових споруд (павільйонів, кіосків) повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в межах 10м та укладена угода з КП „Новодністровський житловик” на вивіз сміття та утилізацію ТПВ.

11.5. Проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення  зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, тимчасових споруд згідно з паспортом прив’язки, погодженим відділом архітектури та містобудування міської ради.

11.6. У відповідності до вимог ст. 376 Цивільного Кодексу України нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо воно збудовано або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети або без належного дозволу чи затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

11.7. Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється КП „Новодністровський житловик” за рішенням виконкому Новодністровської міської ради, або підлягає знесенню особою, яка  установила за її рахунок.

11.8. Забороняється розміщення МАФ та тимчасових споруд в охоронних зонах інженерних мереж.

ХІІ. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

12.1. Розміщення та утримання зовнішньої реклами в м. Новодністровськ повинно відповідати вимогам Закону України “Про рекламу”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, а також Порядком розміщення зовнішньої реклами в місті, затвердженим рішенням сесії  міської ради.

Рекламні засоби розміщуються у відповідності до дозволу, який видається на підставі рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради.

12.2. Рекламні засоби, які встановлені самовільно або з порушенням вимог дозвільної документації, демонтуються КП „Новодністровський житловик” або їхніми власниками відповідно до р.ХІ Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті.

Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на рекламний засіб, то він демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно до чинного законодавства.

ХІІІ. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ПІДЗЕМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖАХ, СПОРУДАХ ТА НАДЗЕМНОМУ ІНЖЕНЕРНОМУ ОБЛАДНАННІ ТА БЛАГОУСТРОЮ НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ

13.1. Вимоги до облаштування та утримання будівельних майданчиків та місць проведення робіт:

13.1.1. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

13.1.2. Не пізніше ніж за сім днів до початку робіт по підготовці ділянки будівництва та прилеглої до неї території забудовник (замовник) зобов’язаний встановити на межі ділянки будівництва стенд, доступний для огляду, з інформацією про проект будівництва, реконструкції, про заходи для благоустрою і обслуговування прилеглої території в період будівництва, про дозвіл на будівництво, замовника та виконавця (підрядника) робіт, початок та закінчення робіт, про уповноважені органи, до котрих необхідно звертатися з питань будівництва, реконструкції.

13.1.3. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

1) встановити огородження згідно будгенплану в межах відведеної земельної ділянки;

2) обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, мостки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);

3) до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;

4) обладнати виїзди з будівельних майданчиків пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водооберту та утилізації стоків води;

5) закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці, магістралі та площі, навісними декоративно-сітчатими огородженнями;

13.1.4. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд : вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

13.1.5. При проведенні робіт на проїзній частині вулиць в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць та магістралях, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки.

Без наявності вказаних засобів початок робіт на проїзній частині не дозволяється.

Номенклатура, кількість та місце розташування дорожніх знаків визначається, виходячи з характеру виконуваних робіт і повинні відповідати затвердженим схемам, які необхідно погоджувати з державтоінспекцією.

13.1.6. В цілях безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони руху транспорту.

13.1.7. Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.

13.1.8. Рекомендований колір сітчастої огорожі : зелений, голубий, світло-жовтий або світло-сірий.

13.1.9. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію лісів при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їм стійкості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд.

ХІV. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ  НА ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ

14.1. Дозвіл (далі – ордер на тимчасове порушення благоустрою) відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” на тимчасове порушення благоустрою на період виконання земляних і монтажних робіт, пов’язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідації аварій, інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надаються КП «Новодністровський житловик» при погодженні з відповідними службами, на підставі письмового звернення замовника (забудовника).


14.2. Ордер на тимчасове порушення благоустрою надається на протязі п’яти робочих днів окремо на кожен об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам, на термін, передбачений угодою підряду з врахуванням нормативної тривалості виконання робіт, визначеної на підставі БНіП1.04.03.85 “Норми тривалості будівництва і заділів в будівництві підприємств, будинків і споруд” в межах терміну дії дозволу КП «Новодністровський житловик», а також умов організацій, інтереси яких можуть зачіпатись під час виконання робіт.


14.3. У разі виникнення аварії на інженерних мережах, спорудах та інших об’єктах благоустрою власник або їх балансоутримувач зобов’язаний негайно вижити заходи щодо її ліквідації. Після визначення обсягу порушеного благоустрою при ліквідації аварії виконавець робіт зобов’язаний оформити дозвіл у КП «Новодністровський житловик» не пізніше наступного дня після аварії на підставі  заявки,  з обов’язково оформленим актом про аварію та схемою розриття. В дозволі визначається термін відновлення благоустрою не більше трьох діб після ліквідації аварії на електромережах та трубопроводах діаметром до 200мм та не більше шести діб на трубопроводах діаметром більше 200мм.

14.4. В ордер обов’язково вноситься інформація про організації, які виконавець робіт зобов’язаний повідомити по телефону про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.
14.5. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою, у зв’язку з погодними умовами, аварійний ордер переводиться у плановий з визначенням терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

ХV. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ

15.1. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог Правил благоустрою території міста Новодністровська здійснюють відповідні служби міської ради разом з КП „Новодністровський житловик”.

15.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету міської ради, із зазначенням мети, форми, місця проведення заходу, маршруту проходження, часу його початку та закінчення, передбачуваної кількості учасників, ПІБ організаторів, місць їх проживання, номеру контактного телефону тощо.

15.3. Організатори заходів укладають угоду щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття із комунальним підприємством „Новодністровський житловик” і відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентаря та іншого майна в місці проведення масового заходу.

15.4. Проведення масових заходів закінчуються до 22 години.

15.5. На місцях проведення  масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба), тимчасових споруд та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

XVI. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

ЗАПОДІЯНОЇ ОБ’ЄКТАМ БЛАГОУСТРОЮ

16.1. В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадова особа, яка виявила порушення складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу адміністративного правопорушення.

16.2. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходи до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта благоустрою.

16.3. У відповідності до вимог ст. 40 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”  адміністративна комісія міської ради при накладенні стягнення за адмінпорушення  вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку.

16.4. Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної

при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснює КП „Новодністровський житловик”.

XVІI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

17.1. До відповідальності  за порушення законодавства у сфері благоустрою м. Новодністровськ притягуються особи, винні у:

17.1.1. Порушенні встановлених державних стандартів, норм і “Правил благоустрою міста Новодністровськ».

17.1.2. Проектуванні об’єктів благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм.

17.1.3. Порушенні вимог Законів України “ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, «Про благоустрій населених пунктів», “Про відходи” та ”Про охорону навколишнього природного середовища”.

17.1.4. Порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.

17.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

17.1.6. Пошкодженні (руйнувані чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою.

17.1.7. Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.

17.1.8. Забрудненні (засміченні) території.

17.1.9  Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо.

17.2. До винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

17.3. Відповідальність за порушення, заподіяні неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

ХVІІІ. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

18.1.  Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил здійснюється виконавчим комітетом міської ради, КП «Новодністровський житловик» та міліцією.

18.2. У відповідності до вимог ст. 10 п. 12, п. 26 Закону України “Про міліцію”, міліція, відповідно до своїх завдань зобов’язана :

- здійснювати контроль за утриманням в належному технічному стані та чистоті дороги, вулиці, майдани;

- контролювати утримання в належній чистоті території дворів і прибудинкових територій та  запобігати паркуванню автотранспорту на вказаній території;

- запобігати забрудненню повітря і водойм транспортними засобами;

- додержання тиші в громадських місцях.

18.3. На виявлені порушення міліція і уповноважені особи виконавчого комітету складають протоколи про адміністративні правопорушення.

XIХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. Правила благоустрою міста Новодністровськ є обов’язковими до виконання на його території.

19.2. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

19.3. Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно рішень сесії Новодністровської міської ради.

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29
bottom

Створено Joomla!. Designed by: Free Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.